19/01/2016

NINA KOLENIČOVÁ

NINA KOLENIČOVÁčlen správnej rady a predseda MS ČK
SAR DA Slovakia

Už niekoľko rokov sa aktívne venuje záchranárskej kynológii
+ člen SČK: 128264

PRACUJE SO PSAMI:
LATTE
kríženec, fena, nar.: 8/2011
+ známka SČK: 222

 

 

SKÚŠKY A PRETEKY:
NSPZT P ZM, NSPZT P-1, NSPZT P-2, IPO RH FL -A

AVVENTURA KALA SAR CHAIM – ( AVA )
border kolia, fena, nar.: 3/2019 – pes vo výcviku
+známka SČK: 

ABSOLVOVANÉ KURZY:
kurz prvej pomoci – 33 hodinový 2015
topografické školenie 2015
kurz DORNOVEJ METÓDY pre psov, Praha 2015
základný kurz poslušnosti

MEDZINÁRODNÉ KURZY, TRÉNINGOVÉ PODUJATIA A CVIČNÉ PÁTRACIE AKCIE:
KZZ SR & SAR DA SLOVAKIA – Tréningové dni, plocha, Terchová, 7/2016
KZZ SR & SAR DA SLOVAKIA – Tréningové dni, ruina, WIESMADERN, (AT), 6/2016
IRO tréningové sústredenie vyhľadávania na ploche, WIESMADERN (AT),  6/2016
Tréningové dni Malacky august 2015, plocha
Tréningové dni Malacky september 2015, plocha
SAR DA LETNÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR, LEŠŤ  8/2014
Súčinostné cvičenie záchranných zložiek, LEŠŤ 8/2014

OSTRÉ PÁTRACIE AKCIE:
účastní sa ostrých pátracích akcií