SAR DA SLOVAKIA je občianske združenie dobrovoľných kynológov záchranárov.

Cvičíme záchranárskych psov pre vyhľadávanie stratených ľudí na ploche (lesy, lúky) a zasypaných v ruinách.

 

Sme členmi medzinárodnej organizácie IRO, zastrešujúcej organizácie kynológov záchranárov po celom svete a tiež členmi SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA.

SAR DA má jediný cieľ – pomôcť zachraňovať ľudské životy v reálnom nasadení.

Našou prioritou sú spoľahlivé záchranárske tímy, naše psy absolvujú skúšky a  psovodi  certifikované topografické školenie aj 33-hodinové kurzy prvej pomoci.

 

Náročný výcvik záchranárskych psov trvá približne 3 roky. Pre spoľahlivosť nasadených záchranárskych psov v reálnych misiách je nutné preverovať naše tímy nielen skúškami (medzinárodné, národné, atesty), ale vystaviť psov čo najväčšiemu počtu simulovaných situácií.  Skúsenosti psov zohrávajú zásadnú úlohu pre ich výkon. Špeciálne pachové práce vyhľadávania trénujeme každý týždeň v rôznych lesoch, plochách a ruinách. Popritom niekoľkokrát ročne organizujeme tréningové dni, súčinostné cvičenia a zúčastňujeme sa záchranárskych akcií nielen na Slovensku. Stále sa učíme. Prenajímame si špeciálny ruinový trenažér v Rakúsku, neoceniteľný pre skúsenosti našich psov, účastníme sa medzinárodných tréningových dní s erudovanými zahraničnými inštruktormi. Robíme maximum pre progres našich záchranárskych tímov. Tie sa okrem vyhľadávania musia venovať aj náročnému výcviku poslušnosti, ktorá je súčasťou záchranárskych skúšok. Popritom chodíme na ukážky prác našich záchranárskych tímov alebo organizujeme kynologické podujatia.