24/09/2013

VZNIK & ŠTRUKTÚRA

KEY WEB SARDA

 

SAR DA SLOVAKIA vznikla v novembri 2008.
Sme mladá organizácia, ktorej zakladatelia s dlhoročnými skúsenosťami s výcvikom záchranárskych psov sa rozhodli ísť vlastnou cestou.

zakladatelia:
MAROŠ TUREK, MARTIN MARTIŠ, BARBARA BALOGHOVÁ, KATARÍNA FAKANOVÁ

predseda:
MARTIN MARTIŠ

hlavný inštruktor:
MARTIN MARTIŠmartis@sarda.sk , +421 907 845 888

inštruktori:
BARBARA BALOGHOVÁ, DAGMAR STRUCKELOVÁ (Košice)

správna rada:
MARTIN MARTIŠ, MAROŠ TUREK, BARBARA BALOGHOVÁ, NINA KOLENIČOVÁ, LENKA VOKÁLOVÁ

kontaktná osoba:
BARBARA BALOGHOVÁbaloghova@sarda.sk , +421 910 810 324

 

STANOVY SAR DA: Stanovy_SARDA GDPR