SARDA SLOVAKIA VZNIKLA V NOVEMBRI 2008

Dlhoročné skúsenosti a vášeň pre záchranársku kynológiu odštartovali vznik SAR DA SLOVAKIA v roku 2008. Vášeň pretrváva a zo záchranárčiny sa stalo poslanie. Pribudlo mnoho skúseností, ktoré sa snažíme predávať ďalším entuziastom:)

ZAKLADATELIA

MAROŠ
TUREK

zakladateľ

MARTIN
MARTIŠ

zakladateľ / predseda / hlavný inštruktor

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor

KATARÍNA
FAKANOVÁ

zakladateľ

PREDSEDA
A
HLAVNÝ INŠTRUKTOR

MARTIN
MARTIŠ

zakladateľ / predseda / hlavný inštruktor

INŠTRUKTORI

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor

DAGMAR
STRUCKELOVÁ

inštruktor

SPRÁVNA RADA

MAROŠ
TUREK

zakladateľ

MARTIN
MARTIŠ

zakladateľ / predseda / hlavný inštruktor

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor

LENKA
VOKÁLOVÁ

člen správnej rady

NINA
KOLENIČOVÁ

člen správnej rady

KONTAKTNÁ OSOBA

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor