SAR DA miestny spolok Slovenského červeného kríža

Členovia SAR DA SLOVAKIA sú zároveň členmi SAR DA miestneho spolku Slovenského červeného kríža.

Členovia SAR DA SLOVAKIA absolvovali a pravidelne si obnovujú kurzy prvej pomoci a spolupracujú s dobrovoľníkmi SČK.

Záchranárske psy SAR DA SLOVAKIA so zloženými záchranárskymi skúškami sú registrované v SČK a majú pridelené identifikačné čísla.

SAR DA MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA sa venuje:

  • výcvik záchranárskych tímov (psovod + záchranársky pes) pre vyhľadávanie stratených, či zavalených ľudí na ploche a v ruinách
  • realizácia tréningových programov pre záchranárske tímy
  • realizácia súčinostných cvičení záchranných zložiek SR
  • realizácia medzinárodných cvičení záchranárskych tímov
  • príprava na ostré pátracie akcie

KONTAKT

VLADIMÍR JÁNSKÝ – predseda MS ČK

jansky.v@hotmail.com

+421 948 208 396