ZACHRAŇUJEME ĽUDSKÉ ŽIVOTY

Naším hlavným cieľom je pomáhať zachraňovať ľudské životy.
Zúčastňujeme sa ostrých pátracích akcií, prevažne v západoslovenskom kraji.
Účelom nášho náročného tréningového nasadenia, je čo najlepšia pripravenosť záchranárskych tímov SAR DA SLOVAKIA, pre vyhľadávanie stratených ľudí na ploche, či zasypaných v ruinách.