Ukážky

MÔŽETE NÁS VIDIEŤ PRI RÔZNYCH PRÍLEŽITOSTIACH

Ukážky prác našich záchranárskych tímov robíme veľmi radi:)
Najčastejšie ich robíme pre deti v materských a základných školách, v rámci väčších podujatí v spolupráci s mestami a obcami, alebo ako súčasť charitatívnych podujatí.
Program ukážok prispôsobujeme konkrétnemu podujatiu, no najradšej máme časť, keď sa deti aktívne zapájajú a predbiehajú v tom, kto sa nechá vyhľadať záchranárskym psíkom:)
Naše psy asi milujú záver, keď ich deti môžu kŕmiť a hladkať.
Ukážky sú jedna z vecí, pri ktorých máme vždy príjemný pocit, že naše nadšenie pre záchranu je namieste:)