SARDA SLOVAKIA VZNIKLA V NOVEMBRI 2008

Sme mladá organizácia, ktorej zakladatelia s dlhoročnými skúsenosťami s výcvikom záchranárskych psov sa rozhodli ísť vlastnou cestou.

ZAKLADATELIA

MAROŠ
TUREK

zakladateľ

MARTIN
MARTIŠ

zakladateľ / predseda / hlavný inštruktor

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor

KATARÍNA
FAKANOVÁ

zakladateľ

PREDSEDA

MARTIN
MARTIŠ

zakladateľ / predseda / hlavný inštruktor

HLAVNÝ INŠTRUKTOR

MARTIN
MARTIŠ

zakladateľ / predseda / hlavný inštruktor

INŠTRUKTORI

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor

DAGMAR
STRUCKELOVÁ

inštruktor

SPRÁVNA RADA

MAROŠ
TUREK

zakladateľ

MARTIN
MARTIŠ

zakladateľ / predseda / hlavný inštruktor

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor

LENKA
VOKÁLOVÁ

člen správnej rady

NINA
KOLENIČOVÁ

člen správnej rady

KONTAKTNÁ OSOBA

BARBARA
BALOGHOVÁ

zakladateľ / člen správnej rady / inštruktor