POMÁHAJTE S NAMI 2% z daní

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME VŠETKÝM PRISPIEVATEĽOM 2 %, VĎAKA TÝMTO PROSTRIEDKOM MÔŽEME NAPREDOVAŤ

ZACHRAŇUJTE S NAMI 2%

Občianske združenie dobrovoľných kynológov záchranárov SAR DA SLOVAKIA sa venuje výcviku záchranárskych psov pre vyhľadávanie stratených ľudí v lese, či zasypaných v ruinách.

Náročný tréningový program či profesionálne medzinárodné cvičenia sme schopní realizovať vo veľkej miere vďaka vašim darom.

Budeme vďační za každú materiálnu či finančnú pomoc.

Ako podať 2% alebo 3% z dane

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sami daňové priznanie

 • Najneskôr do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý – rok 2023. Ako vyzerá POTVRDENIE a VYHLÁSENIE môžete vidieť nižšie.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v minulom roku ( 2023 ) neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku ( 2023 ) odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
 • Predvyplnené tlačivo stiahnete kliknutím na SAR DA VYHLÁSENIE 2024 – nižšie
 • V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 24 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené na eurocenty. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 26 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Tlačivá (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní) zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024 (nezabudnite si odložiť doklad o tom, že ste Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane odovzdali, alebo zaslali na daňový úrad)

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť ak ste sa rozhodli pre SAR DA:
 • IČO: 42136890 (IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne)
  Obchodné meno (názov): Search And Rescue Dog Association Slovakia
 • Výpočet 2% alebo (3%):
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov (pokiaľ nemáte uhradené preddavky). Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj „Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti“!
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie DP na zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba SAR DA), tak môže poukázať iba 1% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1% z dane.
 • Ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie DP na zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba SAR DA), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Stiahnutie formuláru