jún 25 2019 0Komentár

IRO course area, AT

V rakúskom Schönebene sa počas víkendu 21.-  23.6. 2019 konal plošný IRO kurz, ktorého sa za SARDA Slovakia zúčastnila Lucia Vokálová s Taranisom a Lenka Vokálova s Kalou a Aldragonom. Počas troch dní intenzívneho tréningu pod vedením rakúskej inštruktorky Evy Dauer psovodi mali možnosť získať nové pohľady na špeciálne práce ako aj poslušnoť. V špeciálnej pachovej práci sme sa počas kurzu zamerievali na samotné označovanie, ovládateľnosť, správnu komunikáciu psovoda so psom. Dôležitá bola tiež samotná inštruktáž psovodov a diskusie o priebehu skúšok či reálneho nasadenia. Kurzu sa zúčastnili tímy z rôznych krajín, ako Taliansko, Rakúsko, Maďarsko. IRO kurz zastrešoval Rolf Häusermann , IRO tréner a rohdoca zo Švajčiarska. Tešíme sa na ďaľšie IRO kurzy:)

sarda