november 03 2012 0Komentár

POCHOD – Jeden meter

11/2012

POCHOD – Jeden meter k novele Zákona č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov. Aj my ideme podporiť zdravý rozum!

sarda