január 29 2018 0Komentár

POMÔŽTE NÁM HĽADAŤ – 2%

Občianske združenie dobrovoľných kynológov záchranárov SAR DA SLOVAKIA sa venuje výcviku záchranárskych psov pre vyhľadávanie stratených ľudí v lese, či zasypaných v ruinách.

Náročný tréningový program či profesionálne medzinárodné cvičenia sme schopní realizovať vo veľkej miere vďaka vašim darom.

Budeme vďační za každú materiálnu či finančnú pomoc.

Pre stiahnutie formuláru na 2 % kliknite:

SAR DA VYHLASENIE 2019

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME ZA POMOC

AKO PODAŤ 2 alebo 3 % Z DANE:

1 – Ak ste zamestnanec a nepodávate si sami daňové priznanie:

 • Najneskôr do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý – rok 2019. Ako vyzerá POTVRDENIE a VYHLÁSENIE môžete vidieť nižšie.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v miulom roku ( 2019 ) neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku ( 2019 ) odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2019.
 • Predvyplnené tlačivo stiahnete kliknutím na SAR DA VYHLÁSENIE 2019 – vyššie
 • V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 24 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené na eurocenty nadol. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 26 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva;
  Novinka od roku 2016: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Tlačivá (Potvrdenie o dobrovoľníckej činnocti a Vyhlásenie o poukázaní) zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2020 (nezabudnite si odložiť doklad o tom, že ste Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane odovzdali, alebo zaslali na daňový úrad)

vyhlasenie 2020

Vyhlásenie – na stiahnutie

potvrdenie 2020

Potvrdenie – na stiahnutie


2 – Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť ak ste sa rozhodli pre SAR DA:

IČO: 42136890 (IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne)
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Search And Rescue Dog Association Slovakia
Sídlo: Ľubovnianska 4 , 85107 Bratislava 5

 • Výpočet 2% alebo (3%):
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov (pokiaľ nemáte uhradené preddavky). Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj „Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti“!
 • Novinka od roku 2016: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

3 – Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do DP (je to uvedené na poslednej strane DP). Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane. Údaje, ktoré potrebujete do DP uviesť ak ste sa rozhodli pre SAR DA:

IČO: 42136890 (IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne)
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Search And Rescue Dog Association Slovakia
Sídlo: Ľubovnianska 4 , 851 07 Bratislava 5

Výpočet 1% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

 • Ak ste v minulom roku 2019 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2019) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba SAR DA), tak môže poukázať iba 1% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1% z dane.
 • Ak ste v minulom roku 2019 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2019) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba SAR DA), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
 • NOVINKA od roku 2016! Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME ZA POMOC:)

sarda