marec 06 2017 0Komentár

PRIBUDLI NÁM „33kári“ – KURZ PP SČK

Vzdelanie našich psovodv je jednou z našich priorít. Ďalší z našich psovodov strávili tri dni doplňaním vzdelania na kurze prvej pomoci Červeného kríža v trvaní 33 hod. Zdá sa, že sa popritom aj dobre zabavili:):):)

sarda