apríl 04 2019 0Komentár

Prvá pomoc 33 hod.

Dňa 1. – 3. 4. 2019 sa v Košiciach 4 naši čenovia zúčastnili 33 hod. kurzu PP pod záštitou SČK. Na tomto kurze sa naučili poskytnúť prvú pomoc v prípadoch akútneho zlyhania organizmu či v stavoch vážne ohrozujúcich život. Tiež si vyskúšali ošetrenie vážnych poranení na figurantkách, ktoré ich perfektne nasimulovali, ako aj riešenie a poskytnutie PP pri simulovanej dopravnej nehode. Vďaka týmto vedomostiam a ich precvičovaniu pri cvičeniach a simulovaných pátracích akciách si aj naši psovodi neustále zvyšujú svoje zručnosti tak, aby záchranársky tím (psovod&pes) bol schopný nie len nájsť ale aj zachrániť ľudský život.

sarda