august 17 2015 0Komentár

SAR DA & KZZ SR – TRÉNINGOVÉ DNI PLOŠNÉHO VYHĽADÁVANIA 8/2015

13. – 16. 8. 2015  v spolupráci  s Kynologickým záchranným zborom Slovenskej republiky sme organizovali tréning plošného vyhľadávania v areáli HaZZ v Malackách.

Zúčastnených 7 psovodov sa venovalo teórii aj praxi zameranej na reálne nasadenie. Absolvovali sme tiež prednášku o práci s pachom v závislosti od klimatických podmienok, naučili sme sa, že pri špeciálnych pachových prácach vyhľadávania nestačí len sledovať, ktorým smerom fúka.
Po absolvovaní tímových cvičení s vyhľadávaním polohy, posielaním sektorov a práce v nich, definovaním základných pravidiel pri reálnom nasadení, si to všetko psovodi overili v neočakávanej pátracej akcii. Psíky aj psovodi sa opäť o pekný skok zdokonalili v príprave pre real, čo nás veľmi teší, ako aj skvelá atmosféra, obrovský entuziazmus a veľa zábavy v tíme:)
Keďže je na Slovensku málo tréningových dní a veľa psov vo výcviku, radi by sme takúto akciu zopakovali koncom septembra v spolupráci aj s ďalšími brigádami.

sarda