jún 16 2019 0Komentár

SAR DA neoficiálne skúšky poslušnosti, KE

16. 6. 2019 Neoficiálne skúšky poslušnosti sú dôležitou časťou prápravy na reaálne skúšky. Tentokrát sme ich organizovali v Košiaciach,  zúčastnilo sa 5 psovodov a 6 psov. Aj napriek vysokým teplotám panovala skvelá ale aj profesionálna atmosféra a všetci psovodi si takto mohli preveriť pripravenosť svojich psíkov pred nastávajúcimi skúškami v tak náročných podmienkach. Veľké ďakujeme patrí rozhodcovi Zdenkovi Snitilovi , ktorý nás nie len profesionálne posúdil ale prispel aj množstvom rád a postrehov, ktoré naše tímy posunú opäť vpred . Veľké poďakovanie patrí aj všetkým psovodom za pomoc ako aj za profesionálny prístup.

sarda