apríl 18 2020 0Komentár

SAR DA prednáška – ovládateľnosť, online

18. 4. 2020 Corona obmedzenia nám stále neumožňujú spoločne trénovať, tak pokračujeme v online vzdelávaní:) Naši inštruktori Martin Martiš a Barbara Baloghová pripravili pre členov SAR DA niekoľkohodinovú prednášku o výcviku ovládateľnosti psov. Ovládateľnosť je dôležitou časťou práce záchranárskych psov. Existuje veľa spôsobov výcviku, niektoré z nich sme si prešli detailne, krok za krokom. Veľkú časť ovládateľnosti dokáže psovod odtrénovať sám, aj bez pomoci skupiny. Preto považujeme za dôležité aby naši členovia mali dostatočné vedomosti a mohli vo výcviku napredovať. Aj v tomto záchranárčine neprajnom období:)

sarda