jún 19 2019 0Komentár

UKÁŽKY Gymnázium Katkin park2, KE

SAR DA Skovakia sa v Košiciach opäť zúčastnila nádherného podujatia venovaného škole Súkromného Gymnázia Katkin Park 2 v Košiciach . Naše psovodky tam priblížili prácu dobrovoľných záchranárov ako aj našej organizácie, vysvetlili a ukázali množsto vecí, ktoré musí záchranársky pes ovládať, predviedli ukážky poslušnosti, ovládateľnosti, označovania aj vyhľadania obete, ktoré si mali možnosť vyskúšať aj samotní študenti . Tí si mohli vyskúšať a naučiť sa aj zážitkovou formou ako sa poskytuje Prvá pomoc pri život ohrozujúcom stave, ako sa správne cvičí a komunikuje so psíkom , vyskúšali si tiež základy topografie a práce s mapou a v neposldnom rade sa naučili ako pes využíva svoj čuch a aký prínos to má až  dodnes pre ľudí .
Veríme , že pre všetkých to bol nádherný a zmysluplný deň a ešte raz srdečne ďakujeme za pozvanie vedeniu školy.

sarda