Členovia SAR DA Slovakia

Sme dobrovoľníci, ktorí väčšinu svojho voľného času, obrovský entuziazmus
aj nemalé finančné prostriedky venujú svojej “srdcovke” – záchranárčine…
Členovia SAR DA SLOVAKIA sú zároveň členmi SAR DA Miestneho spolku Červeného Kríža.